top of page

מגן הסייבר

כל שירותי הסייבר במקום אחד

magen icon.png

100%

0%

 שירותי סייבר ואבטחת מידע לעסקים

 שירותי סייבר ואבטחה כנגד התקפות סייבר הכוללות         כופרות, גניבת מידע וחדירה לפרטיות

טרוט – 30 שנות מיומנויות מחשוב.

  • הטמעת מערכות סייבר – הטמעת אמצעים טכנולוגים מתקדמים באתר הלקוח.

  • בניית מודל אבטחה אישי – בחינת הקיים בארגון והמלצה על מדיניות סייבר ואבטחת מידע שתתאים לארגון.

  • בדיקת סקר סיכונים – בדיקה וניתוח הסיכונים המאיימים על הארגון והמלצות לשיפור.

  • ניהול אבטחת מידע – ניהול והובלת אבטחת המידע בארגון במיקוד חוץ.

  • ISO תקנים ורגולציה – הגשת הארגון לתקינה, עד קבלת כל האישורים.

לפרטים נוספים

תודה, פנייתך תטופל בהקדם

bottom of page