top of page
 • מה הם שירותי מחשוב מנוהלים?
  במסגרת שירותי המחשוב המנוהלים, חברתנו לוקחת על עצמה אחריות מלאה לתפעול כל מערך המחשוב בחברתכם ובכך להשאיר לכם זמן פנוי לעסוק בשירותי הליבה שלכם. כבר 30 שנה שאנחנו מספקים לעשרות לקוחותינו שירותי מחשוב ומנהלים באופן מקיף את כלל מערכות ה- IT שלהם.
 • מה היתרון בשימוש בשירותי מחשוב מנוהלים?
  העברת האחריות לניהול המחשבים בארגון לגוף חיצוני, מיומן, טכנולוגי, מוסמך ובעל ניסיון, יכולה להצעיד את הארגון טכנולוגית, לצמצם את מספר התקלות, לייעל את העבודה ולהוזיל עלויות תפעול. שימוש בשירותי מחשוב חיצוניים חוסכת לארגון את הצורך להשקיע בהכשרות לעובדים, למצוא פתרון במידה ועובד קבוע יוצא לחופשה או נעדר מכל סיבה אחרת. בנוסף – מערכות המחשוב כיום הופכות לכאלה שדורשות התמחות. אף ארגון בו שירותי המחשוב אינם בליבת העיסוק שלו, לא יצבור ניסיון ויכיל ידע דומה לחברה שזה תחום ההתמחות שלה.
 • איזה ארגונים צריכים שירותי מחשוב?
  כיום, בכל ארגון, מקטן עד גדול, מותקנים מחשבים. בשנים האחרונות הפך המחשוב למשאב המרכזי בארגונים. לעיתים במקביל ולעיתים אף יותר מהעובדים בו. כל השבתה של מספר דקות במערכות המחשוב יכולה להוביל להפסדים גדולים לארגון. מטרת שירותי המחשוב הינה לספק פתרון ותחזוקה למערכות המחשוב של הארגון על מנת לצמצם למינימום את מספר ההשבתות ועל מנת לייעל את העבודה השוטפת של העובדים בו.
 • איזה שירותים נכללים בהסכם שירותי המחשוב?
  אנו, בחברת TROT, רואים עצמנו אחראים באופן מלא על מערכות המחשוב של לקוחותינו. גם תקלות להן אחראים ספקים צד ג' הם בתחום האחריות שלנו – אנחנו נספק תמיכה לעובדי הארגון, נצעיד אותו טכנולוגית, ניתן תמיכה מול ספקים צד ג', נגדיר ונבנה הגנות סייבר ואבטחת מידע, פתרונות גיבוי, שדרוגים וכל נושא אחר שקשור באופן ישיר או עקיף לשרתים, מחשבים, תוכנות ומשתמשים.
bottom of page